Att sluta hjälpa andra löser inga problem

Senaste numret av Dagens Samhälle (nr 4, 2013) bjöd på nedslående läsning: 1 av 3 moderata kommunstyrelseordföranden vill se ett minskat svenskt flyktingmottagande. Anledningen uppges vara integrationsproblem.

Tanken och tron att en minskad flyktingström skulle trolla bort de problem med integration vi idag har känns anmärkningsvärt naiv. Visst, problemen skulle kanske minska i omfång – men de skulle fortfarande finnas där. Tuffa tider tenderar att innebära tuffare attityder, tyvärr. Det ser vi alarmerande bevis på både i Sverige och i övriga Europa. Men att den egna situationen försvåras är ingen ursäkt för att sluta hjälpa andra, som har det oändligt mycket svårare. Att minska ned på antalet flyktingar som söker fristad hos oss, med hänvisning till att vi har problem med integrationen känns mer än lovligt bakvänt. Istället handlar det naturligtvis om att lösa de samhällsproblem som vi har och som står i vägen för ett framgångsrikt flyktingmottagande och en lyckad integration.

Därför kommer dagens besked om att Moderaterna, med migrationsminister Tobias Billström i spetsen, tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över migrations- och integrationspolitiken som en väldigt god nyhet. Äntligen! Alliansregeringen har genomfört många förbättringar på det här området – men helt klart inte tillräckligt.  Nu finns alla möjligheter att göra ännu mer – och dessutom tydligt markera att vi lägger stor vikt vid den här frågan. Förhoppningsvis medför också initiativet att vi kan få en debatt om integration och invandring som bygger på sunda värderingar och en positiv syn på invandring, där vi ser människor som möjligheter – inte som problem.

Anna

P.S. Du kan läsa mer om arbetsgruppen här.