Alliansen satsar tiodubbelt på jämställdhetsarbetet

 

Igår, på den internationella kvinnodagen skrev jag, tillsammans med Eva Solberg som är ordförande för moderatkvinnorna Stockholm Stad, ett inlägg i Sörmlands Nyheter. Jag lägger ut texten även här på bloggen:

Alliansen satsar tiodubbelt på jämställdhetsarbetet

Människors lika värde och individens rätt till frihet är en självklar grundbult i Moderaternas politik. Jämställdhetsarbetet går därför som en röd tråd genom våra politiska förslag och tillsammans med våra allianspartier har vi växlat upp arbetet för ett mer jämställt Sverige. Sedan Alliansregeringen kom till makten har Sverige fått ett nytt departement – Integrations- och jämställdhetsdepartementet, vars uppdrag är att samordna och leda regeringens arbete för jämställdhet. Under förra mandatperioden utökade Alliansregeringen jämställdhetsanslaget från cirka 40 miljoner per år till cirka 400 miljoner kronor per år. Det är en tiodubbling jämfört med vad den socialdemokratiska regeringen satsade på jämställdhet.

Alliansens satsning på ökad jämställdhet har bidragit till att löneskillnaderna mellan män och kvinnor sakta men säkert minskar (SCB 2010), men fortfarande finns en påtaglig inkomstskillnad och det är helt oacceptabelt. I en särskild strategi presenterar därför Alliansen över sextio åtgärder för hur inkomstskillnaderna ska minskas ytterligare och kvinnors inflytande på arbetsmarknaden öka. Strategin ger bland annat förslag på hur fler kvinnor ska bli entreprenörer och hur vi får mer jämställda arbetslivsvillkor. Utgångspunkten är att kvinnor utför mindre förvärvsarbete än män, har högre sjukfrånvaro, gör fler avbrott i karriären men utför mer arbete i hemmet. En viktig faktor är därför att fler kvinnor arbetar och får bättre möjlighet till heltid, vilket minskar lönegapet mellan män och kvinnor. En annan är att man ska orka arbeta, så god arbetsmiljö är avgörande, liksom att få stöd att komma tillbaka till arbete efter sjukskrivning. Med våra Rut-tjänster underlättas dessutom hemarbetet, där kvinnor fortfarande axlar det tyngsta ansvaret.

För att uppmuntra och underlätta utrikes födda kvinnors inträde på den svenska arbetsmarknaden vill vi understryka vikten av att kommunerna erbjuder förskoleplatser i god tid, liksom att nyanlända mammor får rätt till barnomsorg samtidigt som de deltar i Sfi-undervisning. Tillgång till barnomsorg på obekväma arbetstider är en annan viktig insats för att främja såväl jämställdhet som integration.

 

Ytterligare en viktig faktor för en fortsatt positiv utveckling för jämställdhet är att synliggöra och mäta den ojämställdhet som finns. Därför välkomnar vi jämställdhetsminister Maria Arnholms beslut att satsa ytterligare nio miljoner kronor på diskrimineringsombudsmannens arbete med lönekartläggning.

 

Här är länken till inlägget på Sörmlands Nyheters hemsida.

/Anna