Röd-grönt nej till Moderat förslag om ökad trygghet

På gårdagens kommunfullmäktige i Nyköping klubbade den röd-gröna majoriteten igenom ett nej till vår moderata motion om nattstopp på bussar, framskriven av Johan Schenström. Därmed stoppas ett förslag som skulle ha ökat tryggheten för de (i synnerhet kvinnor) som reser kollektivt på kvällstid i Nyköping.

Johan Schenströms motion föreslår att Nyköpings kommun ska införa nattstopp på bussarna i kollektivtrafiken. Nattstopp innebär att en ensam resenär kan be chauffören stanna där på rutten som det känns tryggast att kliva av, och att då endast den främre dörren öppnas. Syftet med nattstopp är naturligtvis att öka tryggheten för ensamma resenärer på kvällstid och insatsen skulle bidra till en ökad jämställdhet då det oftast är kvinnor som upplever otrygghet i situationer som nyttjande av kollektivtrafik på kvälls- och nattetid. I regeringens jämställdhetsplan är det tydligt uttalat att våldet mot kvinnor måste upphöra. Och det gäller inte bara det faktiska våldet, utan även det hot om, eller den oro för, att bli utsatt för våld som begränsar kvinnor och kvinnors rörelsefrihet.

Att införa nattstopp på bussen kan tyckas vara en liten insats, och den röd-gröna majoriteten i Nyköping signalerar just det när de i sitt svar menar att det inte är befogat att ”chauffören tvingas fatta trafiksäkerhetsbeslut under pågående resa”.

Jag delar inte alls majoritetens syn här. Jag tycker tvärtom att det hade varit befogat. Och rimligen tar våra busschaufförer dagligen och hela tiden beslut om hur de ska agera trafiksäkert. Det är väl ett ständigt inslag i jobbet som busschaufför? Med eller utan nattstopp. Kanske är det så att inte allt för många skulle nyttja nattstoppet. Men även om så är fallet, vore det ändå inte värt det? Värt att veta att vi ökat tryggheten för våra kommuninvånare? Tänk att som kvinna inte behöva oroa sig för en sen bussfärd hem. Tänk att som förälder kunna säga åt sin tonårsdotter att be att få bli avsläppt så nära hemmet det går. Det är värt en del.

Den röd-gröna majoriteten kunde ha valt att bifalla motionen och därmed tydligt visa att man är medveten om de säkerhetsproblem som finns för kvinnor idag. Det var ett gyllene tillfälle att tydligt signalera att man inte accepterar att yngre tjejer väljer bort kollektivtrafiken på grund av oro och rädsla för att bli utsatta för brott. Men det gjorde man alltså inte. Istället valde man att avslå motionen och hänvisa till Länstrafikens pågående projekt om ”tillgänglighetsanpassade hållplatser”. Som om det ena skulle utesluta det andra? Kombinationen nattstopp och tillgänglighetsanpassade hållplatser låter i mina öron som en mycket bra satsning för en kommun som vill satsa på trygghet. Så varför nej till nattstopp? En oro för att säkerheten blir för stor?

/Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s