Allas lika värde har vi alla ansvaret att värna

Jag minns, i glasklar skärpa, hur en man trollband en fullsatt aula på Tessinskolan i Nyköping. Det är tjugo år sedan och jag var en av de studenter som gick i tredje ring på gymnasiet. Mannen, smal och grånad, berättade om sitt liv – och sin flykt från koncentrationsläger i Tyskland. Hans livshistoria gjorde ett sådant avtryck att det kändes rent fysiskt. Han överlevde ett kapitel av Europas mest fruktansvärda historia. Och han valde att berätta, så att vi alltid skulle veta och aldrig skulle glömma.
Så att det aldrig skulle kunna upprepas.
Idag är det Förintelsens Minnesdag. 69 år sedan Auschwitz befriades. Och det är, fortfarande och för alltid, upp till oss alla att minnas och agera. Och kämpa mot krafter som inte accepterar alla människors lika värde.

/Anna

Så här vill vi Moderater utveckla skolan i Nyköping

I lördagens SN skrev jag och mina moderata kollegor om hur vi vill utveckla skolan i Nyköping:

För att ha en bra skola måste man ha bra, välutbildade lärare. Satsningen på förstelärare i kommunen är ett första steg. Det måste följas upp med att införa lektorat, för att säkerställa en hög ämneskompetens.

Vi vill säkerställa att alla elever får sin garanterade undervisningstid. Idag finns inget krav på grundskolor att redovisa att eleverna fått den tid de har rätt till i alla ämnen. På gymnasienivå finns denna skyldighet, därför har vi för avsikt att införa det också på grundskolenivå, vilket blir en klar kvalitetshöjning.

De som lär sig främmande språk tidigt, lär sig i allmänhet snabbare, blir bättre på sitt modersmål och även på andra områden. Därför tänker vi införa undervisning i moderna språk, helst redan från åk 4, men senast i åk 6.

Alla barn ska ha samma förutsättningar när de börjar skolan – därför driver vi frågan om alla barns rätt till 30 timmars förskola. Vi vill också att såväl grundskole- som gymnasielever ska ha tillgång till en frivillig sommarskola för att klara godkända betyg.

Vi vill stoppa missgynnandet av friskolorna som (S) idag bedriver genom att låta de kommunala skolornas förluster täckas med skattepengar medan friskolorna får klara sig på tilldelade medel. Det är en oacceptabel särbehandling.

Vi vill utveckla, öka antalet och höja kvaliteten på högstadieprofilerna, men hur klasserna organiseras är inte en fråga vi politiker kan påverka. Det är, enligt skollag, en rektorsfråga. Vi tror på idén att öka integration och dynamik med blandade klasser men vill understryka vikten av att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella förmåga. Vi ser allvarligt på att skolledningen ännu inte lyckas informera elever, föräldrar och personal på ett sätt som skapar förståelse och lugn.

Vi satsar i vår budget fem miljoner kronor mer på skolan än majoriteten.

Anne-Marie Wigertz, oppositionsråd

Anniola Nilsson, 2:e v. ordf 
Barn- & Ungdomsnämnden

Anna af Sillén, ledamot Barn- & Ungdomsnämnden

Petter Söderblom, ledamot Barn- & Ungdomsnämnden

Du kan även läsa texten på Nyköpingsmoderaternas hemsida: http://www.moderat.se/debatt/detta-vill-moderaterna-med-skolan-i-nykoping

Läs också gärna Dagens Samhälles artikel om hur skolresultaten är sämst i S-styrda kommuner: http://bit.ly/1dIcRKf

/Anna

Min syn på skolsnippan

Carolina Falkholts målning av en snippa på en vägg i Nyköpings nya högstadium har väckt debatt. Liksom kommunens beslut att måla över den – ett beslut man dock nu backat på, eller? Min syn på saken är i korthet:

Det är alltid välkommet med en debatt om kvinnlig representation i konsten. Välkommet och viktigt. Liksom diskussionen om varför snippor väcker mer uppståndelse än snoppar. Så borde det inte vara, naturligtvis. Men många har jämfört Falkholts graffitti-snippa med statyn av Prometheus som pryder Nicolaiskolans gård och det tycker inte jag är en riktig jämförelse att göra. Statyn på Nico är förvisso naken och ja, man ser snoppen, men det är ett verk som i första hand föreställer en person. Falkholts målning föreställer ett kön. Bara. Och det kan, tycker jag, vara på sin plats att reflektera lite över det. Varför bara ett kön? Varför inte en ”hel kvinna”. Känns inte just det faktum att det bara är en snippa lite objektifierande? Den manliga statyn på Nico är i stolt och ståtlig helfigur. Det kvinnliga konstverket på Nyköpings högstadium är däremot reducerat till ett kön. Kanske är det just det som är konstnärens tanke, en medveten provokation? Fine. Men poängen är tveksam, tycker jag, som menar att vi när det gäller all avbildning av människor måste komma bort från den norm att män oftast avporträtteras med fokus på egenskaper och kvinnor med fokus på kroppar och utseende.

Falkholts målning har dock satt igång en viktig debatt. Det är bra. Det som är ytterst tveksamt är processen innan. Hur är det möjligt att kommunen beställer en målning till sin nybyggda högstadieskola utan att veta vad man faktiskt betalar för? Konst är viktigt, konst betyder något och med konst kan man visa värdegrunder och skapa en anda. Därför ska konst i offentliga lokaler vara noga genomtänkt och ha en tydlig poäng. I fallet Nyköpings högstadium – där en uttalad värdegrund ska vara solidaritet och integration tycker jag man borde ha satsat på ett konstverk som tar upp just det. Mer än gärna med ett uttalat budskap om jämställdhet och alla människors lika värde.

Och appropå integration: Nyköpings högstadium ska samla, integrera och bygga styrka och kunskap hos elever även från andra kulturer än den svenska. Och man kan tycka vad man vill om att vissa kulturer skyler kvinnokroppen i större utsträckning än andra, men ingen tjänar på att skolan blir ett känslo- och konfliktladdat rum för de tjejerna och deras föräldrar. Tvärtom. Skolan ska vara en tillgänglig plats för alla. Ur det perspektivet känns Falkholts verk synnerligen ogenomtänkt.

Nu är målningen där och de reaktioner som kommit från nytillträdda rektorer känns sansade och sunda. Inställningen är att konstverket och den debatt den medför ska bli ett verktyg för att lyfta värderings- och genusfrågor i skolan. Gott. Jag vidhåller att det är en intressant målning, men på fel plats. Att måla över den vore dock ett misstag utifrån den viktiga diskussion den medfört. Förhoppningsvis kan den istället bli en ständig påminnelse om att kvinnor och män fortfarande avbildas så olika. Och uppmuntran till förändring.

/Anna

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2253449-nykopingsrektor-vill-behalla-graffitivagg

Skattesänkningarna har gett mer till skolan

I dagens Södermanlands Nyheter skriver jag och mina moderata kollegor i Barn- och Ungdomsnämnden i Nyköping, Anniola Nilsson och Petter Söderblom, om hur Alliansens skattesänkningar (och arbetslinje) har genererat mer pengar till välfärden. Och om hur fel Socialdemokraterna Löfven, Baylan och Helmersson Olsson har när de hävdar motsatsen.

Skattesänkningar har inneburit mer pengar till skolan!

Replik på Löfven, Baylan och Helmersson Olsson (S) i SN 19/12.

De socialdemokratiska företrädarna går i vanlig ordning igång på det felaktiga tänket att sänkta skatter innebär försämrad välfärd. Inget kunde vara mer felaktigt. Alliansens skattesänkningar, som gjort det mer lönsamt att jobba och billigare att anställa, har bidragit till att det skapats 200 000 jobb – i en djup lågkonjunktur. Därmed har välfärden tillförts mångmiljardbelopp. Att sänkt skatt innebär ökade skatteintäkter är för oss inget konstigt, men vi förstår att de socialdemokratiska företrädarna har svårt att acceptera detta. När det specifikt gäller utbildningen i Sverige så får den idag över 16 miljarder kronor mer per år, i jämförelse mellan 2006 och 2012 (siffran justerad för inflation).

Socialdemokraterna försöker skjuta över ansvaret som deras egna lokala företrädare har på regeringen. Det är uppenbarligen så att allianspolitiken på riksnivå har svårare att få genomslag i socialdemokratiskt styrda kommuner. Huruvida socialdemokraterna i Nyköpings kommun har misslyckats i sin skolpolitik låter vi vara osagt, men av debattinlägget att döma är det är tydligt att Stefan Löfvén m.fl. tycker så.

Socialdemokraternas ekvation går inte ihop. När de höjer skatterna kommer de indirekt orsaka en försämring av välfärden då skatteintäkterna minskar i takt med skattehöjningarna.

De vill dessutom göra inskränkningar i det fria skolvalet till nackdel för eleverna som därmed får en skola som tar sin utgångspunkt i ett ideologiskt felsteg – inte i kvalitet.

Vi tror att endast genom en arbetslinje, som sätter jobben främst, kan vi upprätthålla och utveckla den svenska skolan. Endast genom att basera skolan och skolformerna på kvalitet kan vi också verkligen få kvalitet.

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar och få möjligheten att nå sin potential. Det uppnår man inte om man tvingar alla att stöpas i samma form. Vi tror på valfrihet, vi tror på sund konkurrens och vi tror på att vi inte vet bäst om andras liv.

Anniola Nilsson (m)

2:e vice ordf Barn- & Ungdomsnämnden

Anna af Sillén (m)

Petter Söderblom (m)

Ledamöter, Barn- & Ungdomsnämnden