För att värna miljön måste vi värna de miljövänliga

Idag skriver jag i Sörmlands Nyheter om vikten av att värna våra lokala livsmedelsproducenter – och hur vi därigenom värnar miljön. Lägger även in texten här på bloggen:

Miljöfrågan är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Den påverkar det mesta i vår vardag – stort som smått. Luften vi andas, maten vi äter och naturen vi lever i. Och av. Engagemang och ansvarstagande för miljön tror jag bäst skapas genom goda förutsättningar och smidiga lösningar. Det ska vara lätt att vara klimatsmart. Och slarv eller missbruk ska beivras.

I Nyköping har miljödebatten den senaste tiden handlat om köttkonsumtion. Upprinnelsen till det är majoritetens beslut om en köttfri dag i skolorna, som av förklarliga skäl fått lokala köttproducenter att reagera.

I Sverige tenderar vi att beskriva lantbruket som en miljöhotande verksamhet, trots att den i stor utsträckning utgör ett miljövårdande inslag i landskapet. Det landskap, den miljö, som vi idag njuter av att ha omkring oss skulle se helt annorlunda ut om den yrkeskår som idag brukar och håller efter den inte fanns. Självklart är utgångspunkten att lantbruket har en negativ miljöpåverkan. Men det måste sättas i relation, inte bara till dess positiva påverkan, utan också till hur det ser ut i andra länder. Och i en global jämförelse är vårt svenska lantbruk ett av de mest reglerade både när det gäller klimatpåverkan och djurskydd. Det är alltså det lantbruket – den livsmedelsproduktionen – vi bör välja att stötta om vi vill verka för en positiv klimatutveckling.

Därför tycker jag att den röd-gröna majoritetens beslut att införa en köttfri dag i kommunens skolor är ett steg i fel riktning. Istället för att ta ett helhetsgrepp på miljö- och livsmedelsfrågan genom att exempelvis via upphandlingar till kommunala verksamheter stötta den närproducerade, miljövänliga maten (och minska på konsumtionen av den importerade mindre miljövänliga), tar man ett snabbt och till synes dåligt underbyggt beslut, som förvisso minskar köttkonsumtionen i skolorna något. Men som får en marginell, om ens någon, positiv effekt på miljön som helhet. Ett populistiskt slag i luften för miljön – men ett kraftfullt slag under bältet på kommunens egna producenter. En av dem, Carl Wachtmeister, konstaterar i ett inlägg i SN (5/2) att om vi valde svenskt kött skulle vi kunna ha fler köttfria dagar i skolan och ändå gynna våra egna mer miljövänliga producenter. Det är en viktig poäng.

När jag har diskuterat Köttfri måndag är det fler meningsmotståndare som till slut resignerar till kommentaren ”det har i alla fall gett klimatfrågan uppmärksamhet.” Men politikens uppgift är inte att fatta beslut som skapar uppmärksamhet, det är att fatta beslut som skapar de bästa förutsättningarna för medborgarna. Och i det här fallet, också för miljön.

Anna af Sillén (m)

(sedan årsskiftet) 2:e vice ordförande, Miljönämnden i Nyköping