Vi måste jobba för en bättre lösning för Nyköping

Den senaste tiden har diskussionerna om regionfrågan tilltagit i styrka. Allt fler protester hörs mot såväl själva förslaget som mot den process som omgärdar det.

Det är lätt att förstå varför. Nyköping och grannkommunen Oxelösund, blir på den nya socialdemokratiska kartan en slutstation längst ner i den föreslagna regionen. Att jämföras med verklighetens läge där Nyköpingsregionen är ett tillväxtnav längst östkusten med ett självklart näringslivsstråk i nord-sydlig riktning.

Statens organisering måste kunna utvecklas och förändras, men det måste ske med hänsyn till naturliga samband. Arbetsmarknadens behov bör styra och en demokratisk process där såväl medborgare som näringsliv får komma till tals måste föregå ett så här stort beslut.

Jag anser inte att den så kallade  Svealandsregionen är den bästa lösningen för Nyköping. Och jag tycker att förankringsprocessen är under all kritik. Regeringen försöker nu forcera fram en lösning som de själva inte lyckats förklara fördelarna med. I Sörmlands regionförbund finns en tydlig politisk majoritet mot regionbildning 2019 – det beskedet gäller från Sörmland och utredarnas besked var från början att inget län skulle tvingas in i processen redan 2019 mot sin vilja. Indelningskommitténs besked i veckan talar för att man nu bryter det löftet. Det kan vi inte acceptera.

En sådan här genomgripande förändring måste komma underifrån och bygga på naturliga, funktionella samband. Ska vi förändra vår länsindelning måste det ske på goda grunder och med rätt målsättning. Vi kommer leva med förändringen lång tid framöver. I det sammanhanget är det märkligt att Urban Granström (S), kommunstyrelseordförande i Nyköping, menar (SN 1/7) att det viktigaste är att rädda de 300 jobb i offentlig sektor som hotas av förslaget. Det är ännu ett socialdemokratiskt uttalande som ger en bild av att man inte ser näringslivets roll i utvecklingen. Och det är att förminska regionfrågan, som handlar om så mycket mer än så.

Vidare kommenterar Urban Granström på Twitter att Moderaternas kritik av regionförslaget är ”illa för bilden av Nyköping”. I beg to differ. Jag tror snarare att illa för Nyköping är när dess politiker lägger sig platt för ett dåligt förslag. Bra för Nyköping vore om vi politiker tillsammans kunde verka för ett förslag som skulle ge vår kommun de bästa förutsättningarna för fortsatt god tillväxt. Ett första steg bör vara att vi i Nyköping samlar oss kring samma ställningstagande som länet i övrigt, nämligen ett nej till en storregion 2019. Detta för att skapa tid för ett ordentligt förankringsarbete kring ett förslag som har mejslats fram med öppna ögon för vilka funktioner och förutsättningar som bäst stärker vårt samhälle.

/Anna

Mer om regionfrågan:

Dags att säga något, S!

Det finns inget folkligt stöd för Svealandsregionen 

M säger nej till storregion 2019