Det behövs ett tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping

När Svenskt Näringsliv idag presenterar sin ranking över företagsklimatet återfinns Nyköping på plats 123. Det innebär ytterligare ett tapp om 11 placeringar sedan förra året och att den negativa trenden sedan noteringen 2012 på plats 92 fortsätter.

Utvecklingen går åt fel håll.

Nyköping har goda förutsättningar att vara en av Sveriges bästa företagarkommuner. Vi ligger geografiskt mycket bra med närheten till Stockholm och som en del i Mälardalsregionen som är Sveriges starkaste tillväxtmotor. Vi har Skavsta flygplats, vi har närhet till Oxelösunds hamn och med Ostlänken på väg stärker vi vår regionala tågtrafik markant. Nuläget är med andra ord bra och framtidsutsikterna ännu bättre. Ändå når inte Nyköping högre än mittenskiktet när kommunens företagare får tycka till om hur det är att vara företagare i Nyköping. Endast 42% tycker att företagsklimatet är bra.

På frågan hur kommunen kan förbättra sitt företagsklimat är det tre svarsalternativ som sticker ut: bättre dialog mellan kommun och företagare, bättre förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän samt snabbare handläggning.

De åtgärder som bör vidtas nu är alltså ett arbete för att stärka dialogen mellan kommun och företagare, likaså för att öka förståelsen för företagande hos såväl politiker som tjänstemän samt se över rutinerna för handläggning för att kunna öka takten i handläggningsarbetet.

För mig och moderaterna spelar våra företag en viktig roll i vårt samhälle. Det är företagen som driver utveckling och skapar arbetstillfällen. Det är företagen som driver tillväxt och därmed är en av politikens viktigaste uppgifter att skapa goda förutsättningar för företagande. Jag vill se ett mycket tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping, och som en markör för var moderaterna lägger ribban så sätter vi i det budgetalternativ vi nu skrivit fram för 2017 ett långsiktigt mål om att Nyköping 2020 ska nå topp 30 på svenskt Näringslivs ranking. Det är ett ambitiöst mål och för att nå dit krävs politiska förslag för hur vi kan förbättra de områden som våra företagare pekat ut som särskilt angelägna att stärka. Tillsammans med våra Allianskollegor har moderaterna redan lagt fram förslag för hur vi ska förbättra kommunens service till våra företag (genom att införa den så kallade Rättviksmodellen) samt hur vi via upphandling ska verka för att stärka våra lokala företagare (genom att utreda principbeslut om livsmedel). Det är två förslag som för med sig en annan syn på företagande – dels att kommunens myndighetsutövande inte utesluter en hög servicenivå gentemot företagarna, dels att upphandling i större utsträckning kan vara ett politiskt verktyg för att stimulera det lokala näringslivet.

De här förslagen räcker naturligtvis inte och vårt arbete för att hitta fler och bättre lösningar för att stärka företagsklimatet i Nyköping fortgår. Dagens besked om Nyköpings försämrade rankingplats är ytterligare en sporre i det arbetet. Jag är övertygad om att vi kan nå helt andra nivåer – Nyköping kan mer!

/Anna

Här hittar du Nyköping på årets ranking från Svenskt Näringsliv.