Äntligen – ett steg i rätt riktning…

Moderaternas tydliga fokus på skola och jobb börjar ge resultat – på gårdagens kommunfullmäktige konstaterade också Socialdemokraterna att kunskapsresultaten i våra skolor behöver höjas och fler människor behöver komma i arbete. Det är ett välkommet steg i rätt riktning, men fortfarande saknas konkreta besked om hur Nyköpings röd-gröna majoritet ska stärka skolan. Den budget Socialdemokraterna har lagt för skolan de kommande åren täcker kostnads- och volymökningar men innebär ingen satsning. Inte heller ger majoriteten några besked om hur Nyköping ska möta den lärarbrist som försvårar arbetet i skolor över hela landet. Moderaternas budgetalternativ för Nyköping innebär en tydlig satsning på skolan som också ger möjlighet till kvalitetshöjning och utveckling. Redan i våras lade vi även fram förslag för hur vi kan möta lärarbristen och tillvarata ny teknik i undervisningen.

För att få fler människor i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstödet föreslår majoriteten en lösning med tillfälliga jobb inom den kommunala verksamheten. Det är en lösning som kan få en snabb effekt, men med stor risk att människor sedan går vidare till annan bidragsform, dvs lämnar försörjningsstödet (som kommunen betalar) för en tillfällig anställning och sedan återgår till arbetslöshet och då uppbär a-kassa (som staten betalar). Moderaterna har tillsammans med Alliansen arbetat fram en modell som tar ett större samhällsekonomiskt ansvar. ”Nyköpingsinitiativet” bygger på samverkan med näringslivet och en individualiserad process för att matcha människor till riktiga, varaktiga jobb. Det är en modell som inte ger lika snabba resultat på kommunens ekonomi på kort sikt, men däremot bättre resultat på längre sikt och med en positivt utveckling över tid. Det är också en modell som är applicerbar på flera situationer – medan majoritetens förslag endast kan användas när det gäller försörjningsstödet så innebär ”Nyköpingsinititiativet” att vi riggar en arbetsmodell i kommunen som också kan användas vid andra tillfällen såsom när företag varslar.

Det är positivt att Nyköpings socialdemokratiska ledning äntligen ser vikten av ett kunskapsfokus  – men det räcker inte med ord för att stärka skolan i Nyköping. Också insikten att satsningar krävs för att få fler människor i jobb är välkommen och viktig -men där majoriteten väljer en kortsiktig mer begränsad lösning väljer Moderaterna och Alliansen en långsiktigt hållbar satsning som stärker Nyköping över tid.

/Anna

bild-sn-12-okt-2016

Ur Södermanlands Nyheter 12 okt 2016