Viljan att välja sin vardag minskar inte med åldern

Jag vill kunna påverka min vardag och mitt liv så mycket som möjligt. Det vill jag nu och det kommer jag vilja när jag blir gammal. Tanken att som äldre inte få styra sin vardag i den utsträckning man önskar tror jag oroar många. Att valfriheten inte ska minska med åldern borde vara självklart, men de åtgärder som Nyköpings politiska majoritet (S V MP) nu vidtar gentemot våra hemtjänstföretag pekar på en helt annan inställning. Efter årsskiftet införs nya krav på våra välfärdsföretag som kommer göra det betydligt svårare för de nu befintliga företagen att bedriva verksamhet i vår kommun. Och det kommer knappast locka fler företag att etablera sig här. Kravet innebär att alla företag (oavsett storlek) ska vara verksamma i hela kommunen och omöjliggör med andra ord för små kundnära, företag att etablera sig på exempelvis mindre orter ute på landsbygden. De företagare jag har varit i kontakt med vittnar om en stor oro inför de försämrade förutsättningarna att bedriva hemtjänstverksamhet i Nyköping. Och flera ställer frågan hur Miljöpartiet kan stötta ett förslag som kommer öka bilåkandet kors och tvärs över kommunen?

Situationen för de privata hemtjänstföretagen är redan ansträngd då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år. Därför dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. En realistisk timersättning är nödvändig och Moderaterna har föreslagit att, efter en kompenserande nivåkorrigering, kommunen årligen justerar timersättningen för hemtjänsten så att den följer vård- och omsorgsprisindex. Det förslaget har vi dock inte fått gehör för, istället försvåras nu situationen ytterligare för våra hemtjänstföretag och den kommunala hemtjänsten fortsätter att jobba inom alltför snäva ekonomiska ramar.

Trots att den S-ledda majoriteten säger sig vara för valfrihet för våra äldre så drivs en politik som på sikt omöjliggör för andra utövare än kommunens egen (vars förlust täcks med skattemedel). I framtiden riskerar våra äldre att inte ha några alternativ att välja mellan när det gäller vilka som ska sköta om dem. Så vill inte jag ha det när jag bli gammal. Jag vill tvärtom ha goda valmöjligheter och hög kvalitet på den välfärd jag betalat för genom livet. En förutsättning för det är att just kvalitetsfrågan får styra i välfärden. De människor som vill driva företag inom vår välfärd bör välkomnas med goda förutsättningar och tydliga kvalitetskrav, inte avfärdas med hopplösa förutsättningar och politisk motvilja.

/Anna

Se mer om Nyköpingsmoderaternas kritik mot de försämrade förutsättningarna för hemtjänstföretag på SVT Sörmland och i Sörmlands Nyheter samt på vår hemsida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s