Barnomsorgen är till för alla – oavsett arbetstider

Som jag har nämnt tidigare så har vi det här året jobbat lite extra med barnfrågor inom Nyköpingsmoderaterna. Det har bland annat genererat motioner i kommunfullmäktige om att vi vill: utvärdera de program mot mobbning som kommunens skolor använder, införa hälsoinriktad skolidrott, utreda kommunens rutiner vid särskoleplaceringar, införa rättvisa regler för busskort och göra kommunens lekplatser tillgängliga för barn med funktionshinder. På senaste kommunfullmäktige lade vi ännu en motion som syftar till att förbättra barnens – och barnfamiljernas – situation, nämligen en motion om att utreda behovet av barnomsorg på så kallade obekväma arbetstider och att säkra att kommunen erbjuder samma service till alla – oavsett yrke och arbetstider. Motionen arbetade vi fram tillsammans med våra allianskollegor i Barn och Ungdomsnämnden och vi skrev även en insändare till Sörmlands Nyheter som publicerades idag:

Till kommunfullmäktige den 11 september lade Allianspartierna i Barn och Ungdomsnämnden en motion om utökad barnomsorg i Nyköping. Idag är kommunens utbud av barnomsorg väldigt mycket större för föräldrar som arbetar dagtid, vardagar.  De som arbetar kvällstid, nattetid och helger har det betydligt svårare att få vardagen att gå ihop. Det vill vi inom Alliansen ändra på.

Att få barnomsorg ska vara lika lätt oavsett yrkesval och arbetstider. Kommunens barnomsorg måste ha en sådan bredd att alla typer av arbeten blir möjligt. Möjligheten att arbeta får inte begränsas av en barnomsorg som i dagsläget är mer eller mindre skräddarsydd för de som arbetar vardagar 8-17. Även de som arbetar under dygnets övriga tid – skiftarbete inom industrin, nattpass inom vården, kvällspass i kassan i mataffären med mera – ska kunna åtnjuta samma service.

Därför vill vi inom Alliansen att Nyköpings kommun utreder behovet av barnomsorg natte- och kvällstid inom kommunen. Och att sedan åtgärder vidtas för att tillfredsställa det behov som finns.

I och med regeringens beslut att avsätta 108 miljoner kronor för att stötta kommunernas satsning på barnomsorg på obekväma arbetstider finns nu också möjlighet att söka statligt bidrag för att bygga ut den verksamheten.

Anniola Nilsson (M), Anna af Sillén (M), Kent Gustavsson (C), Peter Gustafsson (Fp) och Curt Erikssson (Kd)

/ Anna

Nyköpings lekplatser måste bli tillgängliga för alla barn

I dag skriver jag och mina partikollegor, Tina Palme, Lotti Svebéus och Måns Cederberg, i Sörmlands Nyheter om den motion vi lämnade in till kommunfullmäktige i förra veckan – en motion som kräver en översyn av kommunens lekplatser. I princip alla lekplatser saknar nämligen anpassning för barn med funktionshinder – det är ett allvarligt fel och vi kräver omedelbara åtgärder. Tina, Lotti, Måns och jag har under året tittat närmare på just barnfrågor. Något vi kommer att fortsätta göra. Motionen om lekplatser följer vi upp med en cykeltur kring stadens lekparker den 29 september. Då hoppas vi få träffa så många barn, föräldrar och mor/farföräldrar som möjligt för att kunna bilda oss en ännu bättre uppfattning om hur vi kan göra barns situation i Nyköping ännu bättre. Men självklart tar jag gärna emot åsikter, förslag och idéer även via mail och här på bloggen. Hör av er!

/Anna

Vår insändare i dagens SN:

I Nyköpings kommun är endast en av sjuttio lekplatser tillgänglighetsanpassade, det vill säga möjliga att leka i för barn med funktionsnedsättning. Det är inte acceptabelt.

Att kunna gå till en lekplats och leka borde vara självklart för alla barn i vår kommun. Men det är det alltså inte. Den absoluta huvuddelen av lekparkerna saknar exempelvis ramper upp till klätterställningar, räcken och sittstöd i sandlådor så att även barn med funktionsnedsättning kan leka där.

Att inte kunna vara med och leka i lekparken skapar naturligtvis ett utanförskap för barn, som redan måste kämpa mer än andra för att hänga med. För att kunna delta. Det är att göra det svårt för en grupp som förtjänar all hjälp den kan få.

Nyköpings kommun har idag som målsättning att skapa säkra lekplatser. Den målsättningen bör, enligt vår mening, utökas till att omfatta det självklara – att lekparkerna görs tillgängliga för alla barn.

I en motion inlämnad till kommunfullmäktige den 11 september begär vi en omedelbar inventering av kommunens lekplatser. Och att de åtgärder som krävs vidtas för att samtliga lekplatser inom Nyköpings kommun blir tillgängliga för alla – även för barn med funktionsnedsättning.

Tina Palme (M), Anna af Sillén (M), Lotti Svebéus (M) och Måns Cederberg (M).