Arbetslinjen i känslor

– Ni moderater pratar bara om arbetslinjen, säger en person jag träffat.  Och fortsätter irriterat:

– Vilken fråga som än kommer upp – barnfattigdom, utanförskap, segregation – så är det enda ni tjatar om er ständiga arbetslinje!

Personen i fråga har, delvis, rätt. Arbetslinjen är något som vi moderater ständigt återkommer till. Fredrik Reinfeldt själv är väldigt noga med att markera att han värnar om jobben, nästan oavsett vilken sakfråga en intervju har tagit sin början i. Tjatigt, tycker många. Brist på empati, tycker andra. Men då har man inte förstått vilken bredd arbetslinjen spänner över.

Förenklat handlar arbetslinjen om att så många människor som möjligt ska ha ett arbete, ett jobb att gå till. För på så sätt tryggar vi välfärden. Visst, men vi vet alla att ett jobb är så mycket mer än en syssla man utför under ett visst antal timmar i veckan. Bortsett från det självklara – att jobbet genererar en lön, pengar att leva på – så är jobbet också en social plattform. Med ett arbete att gå till blir vägen in i det svenska samhället enklare för den som flyttat, eller flytt, hit. Föräldrar med ett arbete att gå till kan bättre försörja sina barn.  Ett eget arbete innebär möjligheten att stå på egna ben, att vara oberoende och fri.  Arbetslinjen handlar därför också om arbetet för en förbättrad integration och ett minskat utanförskap, om arbetet med att skapa ekonomi att försörja våra äldre, vårda våra sjuka, utbilda våra barn. Om att skapa jämställdhet.

Att vägra släppa taget om arbetslinjen innebär att vägra släppa taget om arbetet med att förbättra människors levnadsstandard. Såväl vuxnas som barns, ungas som gamlas.

När vi prioriterar arbetslinjen så pratar vi oftast om jobben, visst, men vi menar så oändligt mycket mer. Jobbfrågan tenderar att fastna i sterila ekonomiska resonemang och mål (som självklart är viktiga). Kanske behöver vi bli bättre på att i större utsträckning prata arbetslinjen ”i känslor”, istället för” i siffror”? För att tydliggöra att det är en fråga som vi inte bara driver med hjärnan, utan även med hjärtat.

/Anna